Dołącz do nas

Online Marketing

Kontakt

Wydawnictwo

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

REDAKCJA:

Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.prenumerata.o-m.pl
redakcja@o-m.pl

Redaktor Prowadzący
Artur Maciorowski
artur.maciorowski@o-m.pl;

Head of Marketing & Communications
Marta Przewoźna
marta.przewozna@forum-media.pl

Redaktor techniczny
Piotr Korytowski
piotr.korytowski@forum-media.pl

Obsługa Klienta i Prenumerata
tel. 61 66 83 116

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

jesteśmy do państwa dyzspozycji od poniedziełaku do piątku w godz. 8.00-16.00
bok@forum-media.pl
tel. 61 66 55 800

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN